Cities Reviews

Xindongyuan – Happy Home: ชุมชนผู้สูงอายุแบบ smart แห่งแรกในนครเซี่ยงไฮ้

 

เทวินทร์  เจิ้ง: แปล
ฐิติรัตน์  รู้เสงี่ยม: เรียบเรียง

 

Xindongyuan - Happy Home ตั้งอยู่ที่เมือง Huacao เขต Minhang ของ Dahongqiao ถูกสร้างให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกในเซียงไฮ้ ได้ทำการเปิดใช้ไปเมื่อต้นเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่ให้บริการด้านสุขภาพระดับนานาชาติแห่งล่าสุดของเซียงไฮ้ในเขตสามเหลี่ยมปากน้ำแยงซี สามารถรองรับผู้สูงอายุกว่า 1,700 คน ภายในมีศูนย์ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยถึงบ้าน การให้บริการจากองค์กรต่าง ๆ กิจกรรมสันทนาการ วัฒนธรรมบันเทิง รวมไปถึงศูนย์ให้บริการสุขภาพ

 

ตามรายงานกล่าวว่า เขต Minhang เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่จะทำการปฏิรูประบบการบริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้จะครอบคลุมไปถึงธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่จะได้รับการสนับสนุน โดยเขต Minhang จะให้ความสนใจกับระบบบริหารจัดการบำนาญและระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นหลัก ในส่วนของการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรจะค่อย ๆ ปรับปรุงในส่วนของนโยบายเพื่อรองรับการให้บริการเงินสนับสนุนผู้สูงอายุ การเข้าถึงความต้องการ การบูรณาการการให้บริการด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ เพื่อผลลัพธ์เชิงบวก


ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมือง Huacao เขต Minhang ในฐานะที่เป็นชุมชนสำหรับอยู่อาศัยระดับสากลที่รัฐบาลได้เพิ่มเงินลงทุนเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งสนับสนุนระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เร่งให้มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ ขยายการทำงานของสมาคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างวัฒนธรรมอันดีให้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงการสร้างทีมเพื่อการกีฬาและการแสดง ทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุจากการส่วนร่วมจากภาคสังคม โครงการชุมชนผู้สูงอายุที่โดดเด่นนั้นมีหลายโครงการ ซึ่งโครงการ Xindongyuan - Happy Home ติด 1 ใน 10 โครงการสำหรับผู้สูงอายุดีเด่นในปี 2016


Xindongyuan - Happy Home ถือเป็นชุมชนที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งถูกสร้างและดำเนินการโดยบริษัท Shanghai Xindongyuan Investment Group ที่ได้บูรณาการทั้งความรู้และเงินบำนาญ วัฒนธรรมของเซียงไฮ้ รวมไปถึงบริการด้านการรักษาดูแล ถูกสร้างบนพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินจากรัฐบาล และโครงการนี้ก็เป็นโครงการสร้างอาคารผู้สูงอายุสีเขียวแห่งแรกในเซียงไฮ้ โดยชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีก 150,000 ตางรางเมตร เป็นศูนย์รวมของบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ชุมชนผู้เกษียณอายุ ประกอบด้วย บ้านจำนวน 6 หลัง และ 4 อาคารหลังเล็ก นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเมนท์สูง อาคารทางการแพทย์ และตึกสำหรับให้การสนับสนุนการบริการต่าง ๆ Xindongyuan - Happy Home มีการจัดการชุมชนที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งมีบริการดูแลบ้านเหนือระดับ ที่นี่มีอาคารพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาล Shuguang ใกล้กับศูนย์การแพทย์ Hongqiao International แห่งใหม่ อีกทั้งยังร่วมมือกับโรงพยาบาล Huashan โรงพยาบาล East China โรงพยาบาลประชาชนแห่งที่ 6 และบริษัท Samsung จากประเทศเกาหลีใต้

 

“วัฒนธรรมเซียงไฮ้ ดูแลผู้สูงอายุแบบ smart” คือหัวใจหลักของ Xindongyuan - Happy Home โดย Xindongyuan เกิดขึ้นมาจากการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย Tsinghua คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย East China มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนจีน Shanghai มหาวิทยาลัยเพื่อผู้สูงวัย และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาบรรยายเผยแพร่ความรู้ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสุขภาพ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน การดูแลสุขภาพและองค์ความรู้อื่น ๆ บริการดูแลบ้าน การจัดการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ การให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญา วัฒนธรรมผู้เกษียณวัย การทำฟาร์ม ข้อมูลต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบริการอาสาสมัคร เพื่อผู้สูงอายุสามารถมีความสุขกับชีวิตวัยเกษียณอย่างมีเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีโรงละครของชุมชนแห่งแรกในเซียงไฮ้ที่ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมศิลปะและยังเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้อีกด้วย ผู้สูงอายุสามารถเปิดร้านหนังสือ ร้านดอกไม้ ร้านกาแฟ เพื่อเป็นการสานฝันในการเป็นผู้ประกอบการ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสตูดิโอสำหรับผู้สูงอายุที่มีความสามารถมาถ่ายทอดทักษะชีวิตและประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเผยแพร่ต่อสังคม อีกทั้งธนาคาร Happy Time ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสาธารณะซึ่งรวบรวมทรัพยากรกลุ่มทางสังคมที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการให้บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข



Shen Huiqin ประธานบริษัท Xindongyuan Group กล่าวว่าในชุมชนมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุมากกว่า 50 รายการและยังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้สูงอายุมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์ อาหาร ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว ดนตรี การเรียนรู้ หรือแม้กระทั่งการได้รับช่วยเหลือดูแล ตัวอย่างเช่น มีกระดานสำหรับย้ำเตือนความทรงจำไว้ในห้องของผู้สูงอายุ โดยการติดรูปภาพครอบครัวหรือสิ่งของที่จะย้ำเตือนความทรงจำของผู้สูงอายุราวกับพวกเขาอาศัยอยู่ที่บ้านตนเอง ประตูห้องจะมีการติดตั้งตัวล็อกอิเล็กทรอนิกส์ พื้นจะต้องมีการติดกันลื่นเพื่อความปลอดภัย และภายในห้องจะมีหน้าจอแสดงการเคลื่อนไหว หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน smart TV จะส่งสัญญาณไปยังบุคคลในครอบครัวและจะมีปุ่มกดสำหรับเรียกบริการแม่บ้าน Shen Huiqin ยังกล่าวต่ออีกว่า จะมีการขยายโครงการ Happy Home และสร้างชุมชนให้บริการระบบบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านผ่าน “Internet +” ซึ่งจะก่อสร้างบนพื้นที่ที่เหมาะสมในบริเวณเขตปริมณฑลของเซียงไฮ้ และทำให้มีราคาที่ถูกลงเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

อ้างอิง 

เนื้อหาจาก: http://district.ce.cn/zg/201701/07/t20170107_19453654.shtml

ภาพจาก: http://www.sublimeseniorliving.com.cn/about/news-details-133.html

 

• AUTHOR

 



เทวินทร์  เจิ้ง

คนจีน ที่เข้าใจภาษาไทยระดับยอดเยี่ยม จบโทและเอกจากมหาวิทยาลัยในไทย







ฐิติรัตน์  รู้เสงี่ยม

รัฐศาสตร์บัณฑิต ภาคสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related Posts