Events

รวมพลังชุมชนพัฒนาลานกีฬาชุมชนชีกิมหยง เมืองหาดใหญ่

 

 

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทีมงานในโครงการ Hatyai healthy city co-design นำโดยดร.จิฬา แก้วแพรก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หัวหน้าโครงการ และอ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม คณะเศรษฐศาสตร์ มอ. ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้นำชุมชนรอบลานกีฬาชุมชนซีกิมหยง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ คุณวีระ ทองวโรทัย ประธานชุมชนซีกิมหยง, คุณเปมิกา ลิมาจิรากร ประธานชุมชนป้อม 4, คุณอรุณ อมรพิทยาพงศ์ ประธานชุมชนประชาธิปัตย์, คุณก่อเกียรติ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ประธานชุมชนพระเสน่หามนตรี และกลุ่มผู้นำชาวบ้านอีกหลายท่าน

เรากำลังนำ "แบบ" ที่เกิดจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของเมืองหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมนำร่องการพัฒนาเมืองสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม

เราจะพัฒนา "ลานกีฬาชุมชนชีกิมหยง" กลางเมืองหาดใหญ่ ลานสาธารณะที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง แต่สภาพื้นที่วันนี้ยังประสบปัญหาความทรุดโทรม ความไร้ระเบียบเดิมอยู่ หากพัฒนาแล้วจะเกิดผลดีต่อชุมชนรอบข้างอย่างมาก
ทางคณะผู้นำชุมชนสนับสนุนและร่วมช่วยพัฒนาอย่างเต็มที่พร้อมทีมงาน ที่จะมุ่งหน้าเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะของเมืองให้สำเร็จ
 
 
 
 

Related Posts